O FIRMIE       DOŚWIADCZENIE       GALERIA       PUBLIKACJE       KONTAKT

ocena statyki drzew
inwentaryzacja drzew
ochrona drzew na placu budowy
opinie, ekspertyzy dendrologiczne
endoterapia
środki poprawy kondycji drzew
projektowanie ogrodów

Ocena statyki drzew, ekspertyzy dendrologiczne


Wykonujemy EKSPERTYZY, opinie oraz opracowania w zakresie GOSPODARKI DRZEWOSTANEM NA TERENACH ZURBANIZOWANYCH, w tym:

ocenę statyki drzew metodą VTA (Visual Tree Assessment) i monitoring;

ekspertyzy fitopatologiczne, entomologiczne, fizjologiczne przyczyn uszkodzeń drzew;

inwentaryzacje drzew, na terenach publicznych, parkowych, w zadrzewieniach przydrożnych, terenach objętych ochroną konserwatorską i innych;

gospodarkę drzewostanem na terenie inwestycji oraz operaty pielęgnacyjne terenów zieleni;

doradztwo w zakresie zabezpieczania drzew na terenie budowy w tym ochronne rozwiązania techniczne kolizji drzew z infrastrukturą;

endoterapię drzew osłabionych, uszkodzonych lub zaatakowanych przez szkodniki z zastosowaniem metody mikroiniekcji;

metody poprawy żywotności drzew.